Teerin Pinklao

About Teerin Pinklao

บ้านเดี่ยวโครงการแรกที่เปิดตัวในนาม “ธีรินทร์” บนถนนวัดอินทราวาส- ราชพฤกษ์ ปัจจุบันปิดโครงการและโอนกรรมสิทธิ์แก่ลูกค้าแล้ว
นับเป็นโครงการที่ธีรินทร์สามารถเปิดตัวอย่างงดงาม บนเส้นทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ “ธีรินทร์” เป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา